Aktualitātes

 

Apsveicam uzvarētājus Valsts bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē-konkursā “Laikmetu griežos 10”:

– skolnieci Juliannu Ostrovsku un pedagoga Jeļenu Kondrašinu – 1. vieta darbai “Ak, mana Rīga, vecā, sirmā Rīga…”;
– skolnieka Romana Jakušenoka un pedagoga Olgu Sisojeva – pārsteiguma balva par ideju “Nākotnei”

*   *   *

Pēdējais zvans (foto)

*   *   *

Skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai un Māmiņu dienai.  (foto)

 *   *   *

APSVEICAM

V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla Rīgas vizualās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Toņi un pustoņi” 2. pakāpes uzvarētājus:

Tomu Šakeli
Ralfu Šakeli
Niku Šakeli
(skolotāja Olga Sisojeva)

Aicinām līdz 27.04.2017. apmeklēt izstāde “Toņi un pustoņi” Rīgas Domē, Rātslaukuma 3

*   *   *

APSVEICAM
mājturības un tehnoloģijas un vizuālas mākslas konkursa uzvarētājus
“Cāļi, cāļi, cāļi”

Uzvarētāju saraksts

*   *   *

Skolas lietišķās mākslas konkurss “Cāli, cāļi, cāli”

*   *   *

Skolas lietišķās mākslas izstāde – 6., 7., 9. klašu darbi māturība un tehnoloģija. Kokapstrāde.

*   *   *

METENIS -atvadas no ziemas (foto)

 *   *   *

Krievu kultūras festivāls „ Fēnikss”

Festivāla programma

“Mājas tēls krievu kultūrā” (foto)
“Krievu balle” (foto)

fenikss

*   *   *

Vairāk kā 450 bērnu un jauniešu vārdā sakām lielu paldies par svētku sajūtu, kuru kopīgi varējām sagādāt, lai priecīgais notikums pildītu ikkatru sirsniņu! Paldies Jūsu skolas atsaucīgajiem skolēniem un pedagogiem! Darot kopā, var izdarīt vairāk labo darbu!
Fotostāsti skatāmi šeit:
2. ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS AKCIJAS “SASILDĪSIM SIRSNIŅAS!” IETVAROS

Sveču balle (foto)

*   *   *

Pirmssvētku pasākums pamatskolā (foto)

*   *   *

Pirmssvētku pasākums vidusskolā 
“Есть ли жизнь на Марсе? “

*   *   *

IZSTĀDE “GAILITIS – GADA SIMBOLS”

*   *   *

Sportā svētki

*   *   *

Ziemassvētku labdarības akcijas gaitā piparkūku cepšana un dekorēšana mājturības stundās (foto)

*   *   *

APSVEICAM

Mājturības un tehnoloģijas un vizuālas mākslas konkursa uzvarētājus “Jaungada eglīšu bumbiņas”

Uzvarētāju saraksts

*   *   *

Ziemassvētku labdarības akcija ’’Radi prieku skumjās acīs’’

Lasīt vairāk >>

*   *  *

Pirmssvētku skolas pasākums “В гостях у сказки” (foto)

*   *   *

«Zeltais poētiskais vakars»

Lasīt vairāk >>

*   *   *

Skolas lietišķās un vizuālās mākslas konkurss “Jaungada eglīšu bumbiņas”

*   *   *

Patriotisma mēneša laikā katra klase sagatavoja un noformēja avīžu izstādi  „Mūsu lepnums”.  Avīzes tēma, kura  bija  jānoformē 8.d klases skolēniem, bija “Mūsu lepnums: Latvijas mūzika”.

Lai labāk iepazītos ar Latvijas mūzikas slavenībām, 11.novembrī 8.с un 8.d klašu skolēni  ar klases audzinātājiem apmeklēja ērģeļmūzikas koncertu Doma baznīcā. Svinīgā  svētku atmosfērā ērģeļmūzika radīja neparastu iespaidu!

Pēc tam visi devās uz krastmalu, kur spilgti dega sveces, atspoguļojoties tumšajā Daugavas ūdenī.  Skolnieki ieguva spilgtus iespaidus no svētku atmosfēras, kas bija veltīta Lāčplēša dienai.

*   *   *

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.  Svinīgais pasākums (foto)

*   *   *

27.oktobrī Rīgas 63. vidusskolā (Pāles 9A)  tika organizēts pasākums „Skolas brīnumainā pasaule”  pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Tika  novērtēta  labvēlīgā  gaisotne, un ļoti veiksmīgi  tika  novadītas  atklātās  nodarbības.

*   *   *

Mārtiņi (foto)

*   *   *

img-20161109-wa0001

*   *   *

Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība

*   *   *

Skolas pasākums “Zeltā rudens” (foto)

*   *   *

“Labo darbu nedēļa 2016”   no 17. Līdz 23. oktobrim   Lasīt vairāk >>

*   *   *

Karjeras nedēļa Rīgā no 10.oktobra līdz 21.oktobrimpicture1

Karjeras nedēļas tēma: ES BŪŠU… darba tirgū  

Skolas karjeras nedēļas plāns

 

 

 

 

Fotoatskaites…

Pēc tradīcijas, tēma  un  nedēļas pasākumi  tika  atspoguļoti skolas noformējumā.

*   *   *

9.a klašu skolēni kopā ar skolas psihologu izpildīja testu “Uzzini sevi!”

*   *   *

18.oktobrī 7.b klašu skolēni apmeklēja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

*   *   *

14. oktobrī notika 8.c un 8.d klašu mācību ekskursija “Vecrīga kā tūrisma objekts”. Skolēni ne tikai iepazinās ar ekskursiju vadītāja darbu, bet praktiskā veidā iejutās gides lomā, sagatavojot un izstāstot informāciju par interesantiem tūrisma objektiem.

*   *   *

Saskaņā ar karjeras nedēļas tēmu, 8.c un 8.d klašu skolēni  pamēģināja   tūrisma biznesa  menedžera  profesiju. Vispirms skolēni izpētīja  darba tirgus piedāvājumu un  noskaidroja  profesijas,  kuras ir  populārākās   mūsu valstī,  bet  tāpat  uzzināja,  kādas prasmes  un iemaņas  ir nepieciešamas darbam  tūrisma jomā.

Tikšanās  reizē ar  tūrisma  koledžas  studenti  Viktoriju  Pulinu,  skolēni noskaidroja,  kādās  mācību iestādēs  var  iegūt  tūrisma menedžera profesiju.

8.d klasē  notika klases stundas  par  karjeras  nedēļas tēmu.  Šo stundu rezultātā  skolēni  aizpildīja  „Manu  interešu  karti”,  noteicot  temperamentu  un atklājot  savas profesionālās disponētas.

*   *   *

5.c klases skolnieki   stundā,  kas tika organizēta  kopīgi ar bibliotekāru,  uzzināja, kādi  profesijas  pārstāvji  dzīvo  literārajos  darbos.

*   *   *

“Rīgas Brasas iecirkņis”

8.a klases skolēni apmeklēja Rīgas Brasas iecirkņi. Skolēniem pastāstīja par policista pienakumiem un arī viņiem bija iespēja pielaikot policista tērpu.

“TSI”

10.oktobrī notika ekskursija uz TSI. Desmitklasniekiem pastāstīja par mācību programmām, parādīja mācību kabinetus, laboratorijas. Skolēni iepazinās no kā sastāv mobilais tālrunis, mūsdienu lidmašīna, kā arī iejūsties lidmašīnas kapteina loma.

“RIMAN”

13.oktobrī, 10. klašu skolēni apmeklēja profesionālo skolu “Riman”. Skolēni iepazinās ar pavāra, friziera, datorsistēmu tehniķa profesijām. Meitenes bija modeļu lomā. Skolēniem tagad būs vieglāk izvēlēties savu profesiju.

Profesija leļļu teātra aktieris.

Sākumskolas skolēniem tika parādīta leļļu teātra izrāde. Pēc izrādes skolēni var uzzināt par to profesiju tuvāk.

RAI pārstāvis.

11.klašu skolēniem RAI pārstāvis stāstīja par profesijām, kādi var apgūt Rīgas Aeronavigācijas Institūtā.

Rīgas Lidosta.

7. un 6. klašu skolēni apmeklēja Rīgas lidostu un uzzināja par lidostu noteikumiem.

Arī lidostas darbinieki pastāstīja par lidmašīnas modeļiem un par pilota profesiju.

Tipogrāfija “Zemgus”.

5. klašu skolēni uzzināja par tipogrāfijas strādnieku profesijām… Bija ļoti interesanta ekskursija un praktiskās nodarbības…

*   *   *

Ražas svētki

Rīgas Zvirbulis (foto)

27. un 28. septembrī mūsu skolā  svinīga atmosfērā  notika skatuves runas konkursa  „Rīgas zvirbulis” 1. posma atlase.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem par sagatavošanu!

*   *   *

Maxima_logo

Izsakām pateicību visiem, kurš piedalījās atbalsta programmā „Savai Skolai”.
Mūsu skola saņēma:

Melnbaltais printeris – 1 gb.
Planšetdators – 1 gb.
Krāsu printeris – 3 gb.
Mūzikas centrs – 9 gb.
Portatīvais dators – 4 gb.
Fotokamera – 1 gb.

*   *   *

Skolēnu e-kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā – Skolena_Ekarte-buklets

*   *   *

Bezskaidras naudas norēķini ar Skolēna e-karti Rīgas skolās (informācija)

*   *   *

Šeit Jūs varat izlasīt informāciju par to, ka no 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.