Ēdienkarte no 1- 4 kl.

edienkarte1 4

Ēdienkarte 5- 12 kl.

edienkarte5 12

Skolas pulciņi

pulcini

Pagarinātās dienas grupa

c6265c45582f6c4aa5b2cf8f6a52e85d

Brīvā laika centrs

kids circle 104121786

  Ēdnica

edinaana

  No 03.04 līdz 07.04

  Ēdienkarte 1.-4.kl.

  Ēdienkarte 5.-12.kl

*   *   *

Par ēdināšanu būs jāmaksā šajā kontā:
SIA “FRISTAR”,
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
Konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4

Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds un pers.kods;
3) informāciju par edienreižu nosaukumu (maksājums ir par pusdienām, vai pusdienām un launagu, vai tikai launagu);
4) periodu, par kuru tiek samaksāts.

Paldies!

Ar cieņu, SIA “FRISTAR”
grāmatvede Margarita Vaļicka
mob.27041430
tālr./fax 67459146

Konsultācijas

konsultacijas

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Zvanu saraksts 2017

zvonok