Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Ēdienkarte 10.- 12.kl.

edienkarte5 12

Brīvā laika centrs

kids circle 104121786

Skolas pulciņi

pulcini

Pagarinātās dienas gr.

c6265c45582f6c4aa5b2cf8f6a52e85d

  Ēdnīca

edinaana


*   *   *

Par ēdināšanu būs jāmaksā šajā kontā:
SIA “FRISTAR”,
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
Konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4

Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds un pers.kods;
3) informāciju par edienreižu nosaukumu (maksājums ir par pusdienām, vai pusdienām un launagu, vai tikai launagu);
4) periodu, par kuru tiek samaksāts.

Paldies!

Ar cieņu, SIA “FRISTAR”
grāmatvede Margarita Vaļicka
mob.27041430
tālr./fax 67459146

Zvanu saraksts

zvonok

Konsultācijas

konsultacijas

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Fakult./Individ. nod.

клипарт школьный png 6