Materiāls “Vecākiem par bērnu attīstību”

Materiālu izstrādāja: VISC Speciālās izglītības nodaļa
Atbildīgās par izdevumu: Laima Zommere, Ilze Ābelniece

 

Materiāls “Vecākiem par bērnu attīstību” ir izveidots mērķtiecīgi ar speciālās nodaļas speciālistu redzējumu, kā veiksmīgāk pilnveidot vecāku izpratni par bērna vecumposmu tipiskajām un netipiskajām attīstības īpatnībām. Materiāls veidots tā, lai veicinātu speciālo vajadzību atpazīšanu, mazinātu iespējamos riskus bērna turpmākajā attīstībā un nodrošinātu savlaicīgāku palīdzību.

Jūs atradīsiet informāciju par bērna galvenajām attīstības jomām – rāpošana, sēdēšana, staigāšana, tveršana, likumsakarību izprašana, runa un runas izprašana, sociālā,- emocionālā attīstība/sociāli emocionālo prasmju attīstība , lai veicinātu vecāku plašāku izpratni par bērnu vecumposmu attīstību.
Īpaši nozīmīga informācija tiek sniegta sadaļā par bērna attīstību gadījumos, kad ir novērota netipiska attīstība kādā no bērna vecumposmiem, kurā ir pieejama informācija par agrīnu bērna vecuma spēju novērtēšanas iespējām un diagnostiku Latvijā.
Nobeiguma sadaļā iegūsiet informāciju un resursus par dažādām organizācijām un iestādēm, kas varētu Jums sniegt palīdzību jautājumos, kas saistīti ar speciālo un iekļaujošo izglītību. Materiāls sniegs informatīvu ieskatu gan topošajiem, gan jau praktizējošiem pedagogiem, aprūpes darbiniekiem, ikvienam, kas vēlēsies rast atbildes par jautājumiem, vai bērna attīstība noris atbilstoši viņa vecumposmam, kur meklēt informāciju un kāda palīdzība nepieciešama turpmāk.
Novēlam atrast atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem un ceram, ka šī informācija ļaus Jums labāk izprast un izvērtēt sava bērna attīstību dažādās jomās.
Lai izdodas, esot kopā ar saviem bērniem!
VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālisti

 

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Zvanu saraksts

zvonok

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Konsultācijas

konsultacijas

Skolas pulciņi

pulcini