• Izglītības programmas nosaukums: Pamatizglītības mazākumtautību programma

Kods: 21011121;  Licences numurs: V-9023;  Licences izdošanas datums: 21.03.2017.

 • Izglītības programmas nosaukums: Pamatizglītības mazākumtautību programma

Kods: 21011121; Licences numurs: V_2821; Licences izdošanas datums: 25.06.2020.

 

LOGOPĒDA LAPA

INNA POLOŅANKINA (Baltezera, 6)

DARBA LAIKS

Pirmdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena
8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30

INNA POLOŅANKINA (Pāles, 9)

DARBA LAIKS

Otrdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30

 

Cienījami vecāki!

Skolas logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš atbild par runas un valodas attīstības pareizu novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu korekcijas darbam, ja tas nepieciešams, kā arī konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par skolēnu.

Sākumskolas skolēniem (1.-4. klase) nodarbības pie logopēda notiek 2 vai 3 reizes nedēļā, saskaņojot laikus ar skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātāju. Nodarbības notiek pēc skolas direktora apstiprināta grafika.

Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:

 • • skolēnu valodas pārbaude notiek mācību gada sākumā līdz 20. septembrim, kā arī visa mācību gada laikā pēc vecāku vai skolotāju pieprasījuma, ja ir jauns skolēns klasē un arī citos gadījumos;
 • • skolēni apmeklē individuālās vai grupu nodarbības;
 • • par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild vecāki, skolotāji un logopēds;
 • • skolēnam nav jāapmeklē nodarbības pie logopēda, kad novērsti rakstīšanas un lasīšanas traucējumi.

Logopēda atbalsts būtu nepieciešams, ja bērns:

 • • nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
 • • nesaklausa skaņas (fonemātiskā nepietiekamība);
 • • nepietiekams vārdu krājums;
 • • nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus;
 • • traucēta valodas sapratne (neizprot to, ko viņam saka);
 • • balss traucējumi (piemēram, ja bērns runā čukstus);
 • • runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi (runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu);
 • • stostīšanās;
 • • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.

Skolas medicīnas māsas

 Skolas medicīnas māsa Marija Ņikitina (Baltezera, 6) 

Darba laiks:

Marija Ņikitina (Baltezera, 6)

Pirmdiena 8.00 – 16.30
Otrdiena 8.00 – 16.30
Trešdiena 8.00 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 16.30

12.00 - 12.30 - pusdienlaiks

 

Skolas medicīnas māsa sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros.

Medicīnas māsa

 • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • nodrošina medicīnisko aprūpi sportā;
 • veic pretepidemioloģiskos pasākumus;
 • kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu;
 • sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām;

Bērniem, kuri sāks mācīties 1.klasē, jābūt medicīniskie dokumenti f 026/u u f063/u (f 026/u – ambulatora karte, f 063/u – potēšanas karte).

Ambulatorajā kartē ir jābūt medicīnas speciālistu slēdzieni: logopēds, okulists, ķirurgs, neirologs, ģimenes ārsts.

Potēšanas kartē – potes: difterija, stinguma krampji un poliomielīts (Tetraxim), masalas, epidēmiskais parotīts un masaliņas (Priorix).

Vakcinācijas kalendārs

vakcinacija

* Vakcinējot pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai. Vakcinācija tiks uzsākta 2010.gada 1.septembrī

** Masaliņas 12 gados: pret masaliņām vakcinē nevakcinētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze “masaliņas” apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu.

*** B hepatīts 14 gados: vakcinē tikai agrāk nevakcinētos bērnus. Vakcinējot pret B hepatītu, ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai

INFORMĀCIJA                                                                                                                               

Infekcijas slimības, pret kurām obligāti veicama vakcinācija, kā arī vakcinējamo pacientu loku un vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi

Rīgas 63.vidusskolas psiholoģe

VITA KORŅEJEVA

DARBA LAIKS ( Baltezera iela, 6)  

Pirmdiena 8.00 – 16.30
Otrdiena 8.00 – 16.30
Trešdiena 8.00 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 16.30

12.30 - 13.00 - pusdienlaiks

 

DARBA LAIKS ( Pāles iela, 9)  

Ceturtdiena
8.00 – 16.30

 12.30 - 13.00 - pusdienlaiks

 

Vecāku konsultēšana pēc iepriekšējā pieraksta

Pirmdiena       8.30-9.30

Ceturtdiena     8.30-9.30

Kontakti:

e-pasts: vkornejeva3Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Skolas psihologs:

 • veic nepieciešamo skolēnu diagnostiku;
 • ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risinā
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem.

Rīgas 63.vidusskolas sociālais pedagogs

SANITA PETROVA

DARBA LAIKS ( Baltezera iela, 6)  

Pirmdiena 8.30 – 16.50
Trešdiena 8.30 – 16.50
Ceturtdiena 8.30 – 16.50
Piektdiena 8.30 – 16.50

12.30 - 13.00 - pusdienlaiks

 

DARBA LAIKS ( Pāles iela, 9)  

Otrdiena
8.30 – 16.50

 12.30 - 13.00 - pusdienlaiks

 

(vecāku konsultēšana pēc pieraksta)

Kontakti

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Sociālais pedagogs

Skolas sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt skolēnam maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt viņu par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • • skolas vadību;
 • • klašu audzinātājiem;
 • • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • • izglītības psihologu;
 • • medicīnas personālu;
 • • logopēdu;
 • • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Sociālā pedagoga funkcijas skolā

Diagnosticējošā   --------------> pētīt skolas vidi, indivīda vai grupas problēmu cēloņus

Atbalsta  ----------------------->  atbalstīt audzēkni, pedagogu, ģimeni problēmsituācijās, palīdzēt rast  to risinājumu

Profilaktiskā --------------------> dot priekšlikumus un organizēt pasākumus, kas novērstu vai ierobežotu negatīvu parādību un uzvedības izplatību skolā

Komunikatīvā   -----------------> sekmēt skolēnu komunikatīvās prasmes, risināt konfliktus, argumentēt savas domas, veidot savstarpējās attiecības ar apkārtējiem

Papildinošā ---------------------->papildināt pedagogu un ģimenes audzināšanas pasākumus

Tiesību sargājošā ---------------> aizstāvēt skolēnu tiesības, izmantot darbā bērnu tiesību sargājošus un sociālo drošību garantējošus dokumentus

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Zvanu saraksts

zvonok

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Konsultācijas

konsultacijas

Skolas pulciņi

pulcini