Rīga, Baltezera 6.
Telefoni:
Sekretāre : 67525764
Direkt.vietn.admin. saimnieciskājā darbā - 67525773
Fax. - 67525783

Simbols e 1E-adreses saziņas kanāls

63 eka

 

  Rīga, Pāles iela 9
Telefoni:
371 67521933 (sekretāre),
371 67524939 (direktores vietniece)

Simbols e 1

E-adreses saziņas kanāls

16 eka

 

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Zvanu saraksts

zvonok

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Konsultācijas

konsultacijas

Skolas pulciņi

pulcini