Rīgas 63. vidusskolas  pieredze iniciatīvas “Latvijas skolas soma”

2021./2022. mācību gadā

Pasākuma nosaukums: koncertlekcijas nodarbība “Sprādziens mūzikā”

Pasākuma forma : digitālā koncertlekcija

Saturiskā joma:  mūzika, deja

Klases: 6.a, 6.c, 7.a, 7.b., 7.c klases

Norises datums: 14. oktobris

Pasākuma īstenotājs: SIA FRAMEST MUSIC

Norises vieta: digitāli

Saturiskā joma:  Pasaules kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, nemateriālais kultūras mantojums 

Saistība ar mācību jomu:  mūzikas vēsture,  mūzika, kultūras vēsture

Lasīt tālāk...

Rīgas 63. vidusskolas  pieredze iniciatīvas “Latvijas skolas soma”

2021./2022. mācību gadā

Pasākuma forma : muzejpedagoģiskā nodarbība

Klases: 12.a klase

Norises datums: 24. septembris

Pasākuma īstenotājs: Karaostas glābšanas biedrība

Norises vieta: Liepāja

Saturiskā joma:  Materiālais un nemateriālais kultūras mantojums

Saistība ar mācību jomu:  vēsture, militārā vēsture, arhitektūra un dizains

Lasīt tālāk...

Rīgas 63. vidusskolas  pieredze iniciatīvas “Latvijas skolas soma”

2020./2021. mācību gadā

Pasākuma nosaukums: Izzinošā nodarbība “Nofilmē savu filmu”

Pasākuma forma : izzinoša nodarbība

Klases: 6. a, 6.b, 6.c klases

Norises datums: 6. oktobris

Pasākuma īstenotājs: Marta Bite (KultKom)

Norises vieta: Skola

Saturiskā joma:  Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā

 Saistība ar mācību jomu: Informātika, Sociālās zinības

Pasākuma apraksts:

  1. oktobrī kino producente 6-to klašu skolēnus iepazīstināja ar studiju, kas ir aprīkota ar zaļo ekrānu IPad filmēšanai un montāžai, Green screen un IMovie aplikācijām, rekvizītiem. Skolēniem bija iespēja uzņemt filmiņas par sev interesējošām tēmām. Filmu uzņemšana dalībniekiem bija gan izglītojošs, gan izklaidējošs process.

Nodarbība sastāvēja no teorētiskās un interaktīvās daļas – dalībnieki izveidoja filmēšanas grupu un kopīgi uzņēma filmu. Noslēgumā skolēni kopīgi noskatījās uzņemto materiālu un izteica vērtējumu.

Nodarbības laikā skolēni ieguva zināšanas un izpratni par filmas

uzņemšanas procesu un guva reālu pieredzi filmu uzņemšanā .

Rīgas 63. vidusskolas  pieredze iniciatīvas “Latvijas skolas soma”

2020./2021. mācību gadā

Pasākuma nosaukums: Izzinošā un praktiskā nodarbība “Koka daudzveidīgā dzīve”

Pasākuma forma : izzinoša un praktiska  nodarbība

Klases: 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b., 3.c klases

Norises datums: 1. oktobris

Pasākuma īstenotājs: SIA “Namdara darbnīca”

Norises vieta: Skola

Saturiskā joma:  Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes 

 Saistība ar mācību jomu:  Mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības,  dabaszinības

Pasākuma apraksts: 1.oktobrī Rīgas 63.vidusskolā 2., 3. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties aizraujošā pasākumā, kuru vadīja “Namdara darbnīcas” atraktīvie pārstāvji. Trīs stundu laikā tika piedāvāta teorētiskā un praktiskā daļa.

Teorētiskajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem kokiem un to īpašībām. Bērni aplūkoja koku paraugus, smaržoja tos, pārbaudīja skaņas vadāmību, cietību u.c. īpašības.

Praktiskajā  nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem kokapstrādes rokas instrumentiem: slīmestu, kaltu, cirvi, divroču zāģi. Ikviens skolēns izmēģināja strādāt ar šiem rīkiem. Nodarbību starplaikā bija iespēja darboties ar senajiem un mūsdienu koka spēļu rīkiem.

Skolēni kopīgiem spēkiem izgatavoja skolai puķu kasti.

Nodarbības galvenais guvums – visi tika nodarbināti un nebija iespējams garlaikoties. No pārstāvjiem katra klase saņēma darba lapas, ko izmantot viktorīnā “Koks – mūsu vērtība ”.

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Zvanu saraksts

zvonok

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Konsultācijas

konsultacijas

Skolas pulciņi

pulcini