Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Ēdienkarte 10.- 12.kl.

edienkarte5 12

Skolas pulciņi

pulcini

Grozījumi Rīgas 63. vidusskolas  2021.gada 27.augusta iekšējos noteikumos Nr.VS63-21-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu“

 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai “

113.1. apakšpunktu

 

Izdarīt Rīgas 63.vidusskolas 202l.gada 27.augusta iekšējos noteikumos Nr.VS63-21-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu“ šādus grozījumus:

  1. Izteikt iekšējo noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 113.1 . apakšpunktu".

  1. Izteikt punktu šādā redakcijā:

“1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 63.vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.”

  1. Izteikt l8.punktu šādā redakcijā:

"l8. Izglītojamo rutīnas skrīninga tests tiek veikts atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām algoritmam.”

Direktore: N.Naumeca

Zvanu saraksts

zvonok

Konsultācijas

konsultacijas

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2