Ēdienkarte no 1- 4 kl.

edienkarte1 4

Ēdienkarte 5- 12 kl.

edienkarte5 12

Skolas pulciņi

pulcini

Pagarinātās dienas grupa

c6265c45582f6c4aa5b2cf8f6a52e85d

Brīvā laika centrs

kids circle 104121786

Rīgas domes Labklājības departaments projekta "Mēs par veselīgu Rīgu!" ietvaros aicina Jūs uz bezmaksas lekciju
"Saskanīgas bērnu un pieaugušo attiecības". Lekcijā tiks aplūkots:

~ Pieaugušā saskarsme ar bērnu grūtajās situācijās.
~ Pieaugušo mīti par bērnu audzināšanu dažādos bērnu vecumposmos.

Lekcija notiks 16. novembrī no plkst. 17:30-20:30 viesnīcā "TIA", Kr. Valdemāra ielā 63.

Reģistrēšanās lekcijai un sīkāka informācija, zvanot uz tālruni +371 26819509 (Elīna Rotbaha-Zaremba).

Lasīt tālāk ...

RD labklRīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalstam izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Lasīt tālāk ...

 

2. a klase: nodarbības notiks OTRDIENĀS plkst. 12:50 (izejam no skolas 12:20) N.Draudziņas vidusskolā. Atgriežāmies ap 14:50.
Pirmā nodarbība plānota 26. Septembrī.
2. b klase: nodarbības notiks TREŠDIENĀS plkst. 12:50 (izejam no skolas 12:20) N. Draudziņas vidusskolā. Atgriežāmies ap 14:50
Pirmā nodarbība plānota 27. Septembrī.
2. c klase: nodarbības notiks PIEKTDIENĀS plkst. 15:30 (izejam no skolas 15:00) BJC IK Auseklis baseinā MEŽCIEMĀ.
Pirmā nodarbība plānota 29. Septembrī.


ĀRSTA ZĪMES NODODAM KLASES AUDZINĀTĀJAI LĪDZ 22. SEPTEMBRIM

Par peldētapmācību atbildīgais sporta organizators V. Volkovickis

  Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība

*   *   *

  Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī – vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

*   *   *

Bezskaidras naudas norēķini ar Skolēna e-karti Rīgas skolās (informācija)

*   *   *

  Bērnu reģistrācija sākumskolā

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvārī Kārtībai bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

http://likumi.lv/doc.php?id=182175

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notika skolas informātikas daļā (13 kab.)

  • Pirmdiena 9.00 -15.00
  • Otrdiena 9.00-15.00
  • Piektdien 9.00 – 15.00

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1. klases pretendentu sarakstā:

1. Vecāka iesniegums;
2. Bērna dzimšanas apliecība;
3. Vecāka pase

Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas mācību daļā pa telefonu 67525764.

    *   *   *

Infromācija par e-klasi

E-klase ir elektroniskā skolas vide, kurā skolotāji ik dienu ieraksta:

  • kas mācīts stundā,
  • kas uzdots mājās,
  • kurš skolēns nav bijis stundā,
  • kādas atzīmes katrs nopelnījis,
  • kā arī veido sekmju izrakstus un citas atskaites.

Skolēni un viņu vecāki to visu E-klasē var uzzināt BEZ MAKSAS, turklāt pieteikt skolēna kavējumus, kā arī ērti sazināties ar skolotājiem un citiem vecākiem no jebkuras vietas pasaulē!

  Informācija vecākiem

Konsultācijas

konsultacijas

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Zvanu saraksts 2017

zvonok