Par skolu

Rīgas 63. vidusskolā tiek realizētas 2 izglītības programmas:
  • Vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (2. Modeļa kods 21011121)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas (IP kods 31011021)

BLC darba grafiks

Skolas speciālisti:
Psihologa lapa
Sociālā pedagoga lapa
Medmāsas lapa
Logopēda lapa 

 
Laipni lūdzam !!!