MK Lappuse

Valodu MK pārskats 2014 (I. Jaunupe)

  • Metodiskās izstrādes

A.Rubīnas mājas darbu plānošana

Individualizācija (A. Rubina)

Video izmantošana latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā (I. Jaunupe)

“Rudens” (interaktīvā stunda) (J. Dubro)

IT izmantošana sākumskolā (N. Eversone)

Met.darbs par IKT (I. Jaunupe)

  • Stundu plāni un pārbaudes darbi

Stundas plāns Aldona Rubīna (vācu valodā)

Diagnosticējošs darbs 11.klasei (vācu valodā)

10. kl pārbaudes darbs (vācu valodā)

Final1 (angļu valodā)

Test 2 (angļu valodā)

Pārbaudes darbs sākumskolā _Mana Latvija (latviešu valodā)

Pārbaudes darbs sākumskolā (latviešu valodā)

  • Atklātās stundas

Atklātā stunda (latviešu valodā un informātikā)

Atklātās stundas plāns K.skalbe (latviešu valodā)

Gulbis mitoloģijā (latviešu valodā)

Iniciācijas pazīmes Kārļa Skalbes pasakā (latviešu valodā)

Atklātā stunda (mazākumtautību valodā)

Atklātā stunda “Great Britain” (2012) (angļu valodā)

Atklātā stunda „Sniega karaliene” (mazākumtautību literatūrā)

  • Pasākumi

“Mācoties valodas, iepazīstam pasauli” (N. Kuļikova) (FOTO)

“Mācoties valodas, iepazīstam pasauli (pasākuma atskaite)” (N. Kuļikova)

“HALLOWEEN” (V. Strode)

“Dabaszinātņu vinigrets” (J. Bardo, V. Kudrjavceva)

“Krievu dziesmu pasaule” (N. Kuharenoka)

“Ziemas vakari”_krievu tradīcijas (N. Kuharenoka)

Ziemas vakari (scenarijs) (N. Kuharenoka)

Посвящение в пятиклассники   (N. Kuharenoka)

Karnevāls (N. Kuharenoka)

Fotoizstādes “Mana svētku pilsēta” (N. Kuharenoka)

Krievu kultūras festivāls  (N. Kuharenoka)