Skolas muzejs

Skolas muzeja galvenais uzdevums radīt skolēnos interesi par novada un savas skolas vēsturi.

————————

Piemiņas plāksnes atklāšanā 29.09.2016. skolotājam Ģedertam Odiņam (29.01.1877.-19.08.1937.)

Skolas muzeja padomes locekļi

  • saglabā un apkopo skolas tradīcijas;
  • vada vispārējās un tematiskās ekskursijas;
  • iepazīstina 1.klases skolēnus ar skolas vēsturi;
  • organizē pārrunas klasēs par novada un skolas vēsturi;
  • organizē konkursus un viktorīnas;
  • uzkrāj skolas faktus;
  • sagatavo plakātus un prezentācijas;
  • fiksē skolas dzīves notikumus;
  • sadarbojas ar citu skolu muzejiem;
  • uzņem viesus;

———————————–

Muzeja pulciņa ikdienas darbs

————————————

Skolas muzejā var iepazīsties ar skolas vēsturi