Gala atskaite

COMENIUS REGIO PARTNERĪBAS

GALA ATSKAITE

2012.gadā apstiprinātajām partnerībām

(līguma darbības periods 1.08.2012 – 31.07.2014)

Šī atskaite ir jānosūta Valsts izglītības attīstības aģentūrai (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) līdz 2014. gada 30. septembrim. Šī gala atskaite ir pieprasījums pēc gala maksājuma. Lai iepazītos ar gala maksājuma aprēķināšanas kārtību, lūdzu, skatieties finansējuma līguma Vispārīgos noteikumus un finansējuma līguma 4. pielikumu.

1. daļas jautājumi un Publicējams kopsavilkums C. daļā attiecas uz visu partnerību kopumā. Partnerorganizācijām jāvienojas par šo sadaļu saturu. B. daļa attiecas tikai uz Jūsu organizāciju.

Pirms gala atskaites aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi the “guidance note on Comenius Regio Partnership reporting 2012 – for beneficiaries”, kas ir pielikums šai veidlapai.

Vispārīga informācija

Finansējuma līguma numurs: 2012-1-TR1-COM06-36396 7
Partnerības nosaukums: Uztvert pasauli caur dažādām dimensijām
Jūs organizācija ir : Koordinators
X Partneris
Jūsu organizācijas nosaukums: Rīgas 63.vidusskola
adrese: Rīga, Baltezera 6Telefons: 67524939
Kontaktpersona: Kristina Priževoite
Telefons: +371 26428155
E-pasta adrese: prizevoitek@inbox.lv
Jūsu valsts/reģions: Latvija
Jūsu partnerības reģiona galvenā organizācija: TR-Turcija TR-ORTA ANADOLU
OZEL CANKAYA LISESI DOGA ANADOLU
Vispārēja vidusskola (EDU-SCHSec)
Partnervalsts/reģions:
RO– RUMĀNIJA     RO21-Nord-Est   SCOALA CU CLASELE I-IV COVERCAIT-ITĀLIJA     ITC4-Lombardia   Istituto d’Istruzione Superiore San Giovanni Bosco Profesionāla vidusskola (EDU-SCHVoc)UK-APVIENOTĀ KARALISTE     UKNO-Northen Ireland   South West College   Trešā līmeņa profesionālās izglītības institūts (EDU-HEIVoc)BG– Bulgārija   BG42-Yuzhen tsentralen Natural Sciences and Mathematics Hight School „ Academician Boyan Petkanchin”     Vispārēja vidusskola (EDU-SCHSec)
Vai no partnerības ir izstājusies/partnerībai ir pievienojusies kāda no organizācijām? Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, sniedziet detalizētus iemeslus šīm izmaiņām.
“Ne” 

A. DAĻA (Attiecas uz visu partnerību kopumā)

 1. Partnerības mērķi un rezultāti

 1.1. Partnerības mērķi

Lūdzu, sniedziet informāciju cik lielā mērā partnerības mērķi ir sasniegti atbilstoši mērķiem, kas ir norādīti projekta pieteikuma veidlapā (C.2 punkts).
Realizējot projekta programmu un izvirzītos mērķus, izdevās:

 1. Attīstīt sabiedrības izpratni par pilsētas vēstures pagātni un nākotni, lēnas attīstības nozīmi, izpratni par dabas unikalitāti un apkārtējās vides saudzēšanas risinājumiem Eiropā;
 2. Norādīt urbanizācijas problēmu pilsētās un parādīt , kādā veidā notiek mazo pilsētu un ciematu izolācija, attīstības zaudēšana, ka arī vietējo un reģionālo kultūru trūkums;
 3. Pievērsties plašākai tēmas izpētei par apzinīgas personības attieksmes veidošanu pret valsts unikalitāti un valsts vēsturi;
 4. Realizēt iespēju izmantot esošās svešvalodu prasmes, kā arī apgūt jaunas valodas

 1.2. Partnerības aktivitātes, rezultāti/ sasniegumi

Lūdzu, raksturojiet partnerības : i) galvenās aktivitātes un ii) rezultātus.
 1. Galvenās aktivitātes
 • Aptauja „ Vai tev patīk dzīvot tavā pilsētā? Ja „nē”, ko tu vari izmainīt?” ( Septembris 2012 )
 • Projekta klubs „ Joung entrepreneurs”  ( Septembris 2012 )
 • LV Skolas mācību ekskursijas „ Slow city’s” ( Septembris 2012 )
 • Projekta „LOGO” konkurss ( Oktobris-Novembris 2012 )
 • Aktivitāte „ Uzklikšķini uz slēdža. Epizode Nr. 1.” Tēma: Atspoguļo savas izjūtas par mūsdienas pilsētu. ( Janvāris-Februāris 2013 ) FOTO
 • LV Prezentāciju konkurss skolēniem „ MANA VALSTS” ( Janvāris-Februāris 2013 ) FOTO
 • Skolēnu starptautiskais kultūras un tradīcijas festivāls „ Bridging the tradition and cultures across youth festival” ( Maijs 2013) FOTO
 • Zīmējumu konkurss 1.-4. klašu skolēniem  „ Manas pilsētas nākotne „; 5.-7. klašu skolēnu kolāžu konkurss „ Rīga pēc 100 gadiem ”. Prezentāciju 8.-12.klašu skolēnu konkurss „ Rīga pagātnē, šodien un nākotnē” un radošas darbnīcas ( Septembris-Oktobris 2013 ) FOTO
 • Aptauja „ Eiropas kultūras galvaspilsētas nākotne ” ( Oktobris 2013 )
 • Pastkartīšu noformēšana un apmaiņa starp projekta dalībniekiem ( Decembris 2013)
 • Skolēnu sammita organizēšana, kas saistīts ar vides aizsardzību, urbanizācijas procesu un uzlabojumiem mūsdienu dzīvē.  ( Janvāris-Marts 2014) FOTO
 • Aktivitāte „ Model of slow city” – perspektīva pilsētas maketa izgatavošana sakarā pēc „slow city„ kritērijiem, idejām un principiem;
 • “Comenius”n skolu partnerības projekta noslēguma festivāls; FOTO
 • “Comenius” projekta kopīgā bukleta publicēšana ar rezultātiem, pasākumu fotogrāfijām un rakstiem.
 • Noslēguma konference skolas pedagogiem, pārskata pasākumi un dalībnieku apbalvošana (03.06.2014.;19.06.2014.)
 1. Rezultāti
 • Padziļinātas izglītojamo zināšanas un izpratne par valsts kultūras un vēstures mantojumu, par apkārtejās teritorijas vēsturiskajām izmaiņām un pēctecību.
 • Tiks izveidota projekta mājas lapa, nodrošināta informācijas apmaiņa, dota iespēja popularizēt projekta tēmas un sarīkot starptautiskās diskusijas projekta forumā http://differentdimensionsproject.weebly.com/
 • Katrā valstī tika izveidots projekta stūrītis, kas darbojās projekta laikā un atspoguļoja visas projekta aktualitātes un aktivitātes. Projekta konkursu rezultāti arī tika izstrādāti šajā vidē.
 • Iepazīstoties ar harmonisku apbūvētas vides veidošanu, projekta dalībniekiem izveidojās izpratne par arhitektūru un pilsētvidi.