Skolas bibliotēka

Mācību grāmatu nodrošinājums 2016./2017. m.g.

Datnes lejupielādei:
1.klase 4.klase 7.klase 10.klase
2.klase 5.klase 8.klase 11.klase
3.klase 6.klase 9.klase 12.klase

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 8.30 – 16.30
Otrdiena 8.30 – 16.30
Trešdiena 8.30 – 16.30
Ceturtdiena 8.30 – 16.30
Piektdiena 8.30 – 16.30

2015./2016.m.g. pasākumi

4. a klase – Radošais pasākums Grāmata-jubilārs A.Tolstojs ”Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi.” – 80

19.02.2016. –  1.a klase, 1.b.klase „Mēs kļuvām par lasītājiem”

2014./2015.m.g. pasākumi

7.11.2014. Skolas bibliotēkā notika literārā spēle-viktorīna par dzejoli M. Ļermontova ”Borodino”. Piedalījās 6.D klase un krievu valodas un literatūras skolotāja N. Kuharenoka.

03.12.2014., 05.12.2014. Skolas bibliotēkā notika spēle-viktorīna ” Ceļojums uz septiņiem pasaules brīnumiem”. Piedalījās 6. D, 6.C klases un vēstures skolotāja J. Jevropeiceva.

10.12.2014., 15.12.2014., 18.12.2014. Skolas bibliotēkā notika videoekskursija-prezentācija “Atklātnes vēsture. Ziemassvētku atklātnes pasaulē”. Piedalījās 2. D klase un kl. audzinātāja M. Maļarčuka , 2. C klase un kl. audzinātāja G. Skukina , 4.c klase un kl. audzinātāja 4. C un kl. audzinātāja S. Gasparjana.

Mācību grāmatu nodrošinājums 2014./2015. m.g.

Datnes lejupielādei:
1.klase 2.klase 3.klase 4.klase
5.klase 6.klase 7.klase 8.klase
9.klase 10.klase 11.klase 12.klase