Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes nozīme.

Mūsu skolas pašpārvaldes funkcijas ir šādas:

* Skolēni var organizēt kādus pasākumus vai paši piedalīties šajos pasākumos;

* Mums ir iespēja skolas dzīvi padarīt interesantāku (skolas tradīciju kopšana un popularizēšana)

Skolēnu pašpārvaldē piedalās skolēni jau no 8.klases.

Kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par skolēnu pašpārvaldes dalībnieku:

* Laba sekmība (tikai tad, ja tu labi mācies, tu vari paspēt piedalīties sabiedriskajā aktivitātē);

* Tev jābūt liela vēlēšana kļūt par skolēnu pašpārvaldes dalībnieku;

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs:

* Prezidents (kontrole, dalībnieku pieņemšana, dalība aktivitātēs);

* Sekretārs (rezultātu analīze un pierakstīšana);

* Noformēšanas komanda (plakāti, kostīmi, dekorācijas);

* Ideju komanda;

Skolēnu pašpārvalde ir lieliskā iespēja, kā uzzināt par savām spējām, iegūt pieredzi un pamēģināt sevi dažādās sfērās.

Sengrieķu filozofa Ezopa vārdi ļoti labi papildina visu iepriekš teikto:

“Nekautrējies mācīties brieduma gados: labāk mācīties vēlu nekā nekad.”