Kolektīvs

N.p.k. Vārds Uzvārds Priekšmets
1 NATAĻJA NAUMECA skolas direktore
2 JEĻENA DUBRO
direktores vietniece mācību jomā
krievu valoda un literatūra
3 KRISTINA PRIŽEVOITE
direktores vietniece mācību jomā ,
vēsture, krievu valoda un literatūra, ekonomika
4 OLGA SEMJONOVA
direktores vietniece audzināšanas jomā,
sākumskola
5 NATAĻJA AZERJANCA
direktores vietniece informātikas jomā,
informātika
6 OLGA SISOJEVA
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā,
mājturība un tehnoloģijas
7 OĻESJA SIŅICINA angļu valoda
8 VERONIKA STRODE angļu valoda
9 IRINA VERBICKA angļu valoda, vācu valoda
10 TATJANA NIKOLAJENKOVA angļu valoda
11 IRA KUZMINA angļu valoda
12 INA  ELFERTE  latviešu valoda un literatūra
13 MAIJA HIMANENE  latviešu valoda un literatūra
14 IVETA JAUNUPE latviešu valoda un literatūra
 15 VIKTORIJA ZAŠČERENKO  latviešu valoda un literatūra
 16 VIRGĪNIJA ĻAKSA  latviešu valoda un literatūra
 17 JEĻENA  KIRILOVA  latviešu valoda un literatūra
 18 NATALIJA  KUHARENOKA   krievu valoda un literatūra
 19 ALLA ŅIKUĻINA   krievu valoda un literatūra
 20 INNA  TRUKŠĀNE  krievu valoda un literatūra
 21 NATAĻJA  KUĻIKOVA   krievu valoda un literatūra
 22 ĻUBOVA AVDOŅINA  matemātika 
 23 JEĻENA BARDO  matemātika
 24 IRINA FILIPENKOVA  matemātika
 25 IRINA  UDALOVA  informātika, matemātika
 26 VERA  KUDRJAVCEVA  informātika 
 27 LUDMILA ĻIHAČOVA  fizika 
 28 GAĻINA  MIHAILOVA  fizika
 29 ANATOLIJS  SKIRDA  ķīmija, dabaszinības 
 30 LILIJA  ŠTUKERTE  bioloģija, ķīmija 
 31 ILONA  PURIŅA bioloģija, ģeogrāfija 
 32 TATJANA  JERMAKOVA  ģeogrāfija 
 33 ELENA  ANDRONOVA  vēsture,sociālzinības 
 34 JEĻENA  JEVROPEICEVA 
vēsture,sociālzinības,
ekonomika
 35 JEĻENA  KONDRAŠINA  kultūroloģija, sociālas zinības, mājturība un tehnoloģijas 
 36 ILZE  MUCENIECE-ADAMAITE
vizuālā māksla, kultūras vēsture 
 37 LARISA ABLOVACKA  mūzika 
 38 SVETLANA HAIKINA  sports 
 39 OLGA  PUDOVA  sports 
 40 IRINA  FILIPENOKA sports
41 VITĀLIJS VOLKOVICKIS sporta organizators
 42 LARISA  BARTULE  mājturība un tehnoloģijas
 44 SUSANNA GASPARJANA sākumskola 
 45 INNA  KAČANE sākumskola
 46 JEĻENA  LAPSA  sākumskola
 47 JEĻENA  OVSEJEVA sākumskola
 48 JEĻENA   SIŅICINA sākumskola
 49 MARINA MAĻARČUKA  sākumskola 
 50 TATJANA MEDVEDEVA  sākumskola 
 51 ELZA  MIRZOJANA sākumskola 
 52 LARISA PROTASOVA  sākumskola  
 53 GAĻINA  SKUKINA  sākumskola 
 54 GAĻINA ZAICEVA  sākumskola 
 55 ZAIGA  MONASTIRSKA  BLC vādītāja
 56 KASPARS BĒRZUPS  BLC pedagogs 
 57 SANITA  SONDORE  deju pulciņš 
 58 IRĒNA
MONASTIRSKA-URTĀNE
koncertmeistars  
 59 GAĻINA  SEĻECKA  teātra pulciņš
60 VITA KORŅEJEVA psiholoģe
61 ALEKSANDRA RUSEĻEVIČA psiholoģe
 62 INNA POLOŅANKINA logopēde
 63 ANŽELIKA KOVALEVSKA logopēde
 64 TATJANA  VIŠŅAKOVA  bibliotekāre
 65 NADEŽDA  LARIONOVA  bibliotekāre
66 BIRUTA BERKOLDE personāla speciāliste
67 RASMA BITENIECE sekretāre
68 MARIJA ŅIKITINA medmāsa
69 LIDIA MIRASOVA medmāsa