Skolas vadība

Direktore – Nataļja Naumeca

Direktores vietniece   mācību jomā Jeļena Dubro

Direktores vietniece mācību jomāKristina Priževoite

Direktores vietniece informātikas jautājumosNatālija Azerjanca

Direktores vietniece audzināšanas jomāZaiga  Monastirska

Direktores vietniece audzināšanas jomāOlga Semjonova

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbāOlga Sisojeva